Skip to main content Skip to search

Гераничева
Елизавета
Викторовна

Документовед
Работа в университете: 
Делопроизводитель, Отдел по работе с внешними партнёрами
Документовед, Отдел по работе с внешними партнерами, с 2019 по н.в.