Skip to main content Skip to search

Документы

Форма служебной записки об открытии темы
Описание является именем ссылки на файл. Если поле оставить пустым, будет отображено имя прикрепленного документа.
Название файла: document_1.docx
Для того что бы было понятно его содержание, укажите в описании. К примеру  "Отчет за 2011 год"
Форма служебной записки на размер выплат по командировке
Описание является именем ссылки на файл. Если поле оставить пустым, будет отображено имя прикрепленного документа.
Название файла: document_1.docx
Для того что бы было понятно его содержание, укажите в описании. К примеру  "Отчет за 2011 год"

Стипендии министерства образования и науки

Социологический факультет
1. Козлов В.А.311гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2648С от12.07.2017)  за 2017/2018г.г. 411гр., с 01.02.18 г. по 31.05.18 г. (Пр. № 510С от16.02.2018)  за 2017/2018г.г. с 01.06.18 г. по 30.06.18 г. (Пр. № 2207С от06.06.2018)  за 2017/2018г.г. с 01.07.18 г. по 31.08.18 г. (Пр. № 2737С от09.07.2018)  за 2017/2018г.г.
2. Мунина О.В. 165 гр. С 01.07.2017по 28.02.2018 (Пр. № 2648С от12.07.2017  за 2017/2018г.г., 265 с 01.03.18 г. по 31.05.18 г(Пр. № 842С от07.03.2018)  за 2017/2018г.г., с 01.06.18 г. по 30.06.18 г. (Пр. № 2207С от06.06.2018)  за 2017/2018г.г. с 01.07.18 г. по 31.08.18 г. (Пр. № 2737С от09.07.2018)  за 2017/2018г.г.
3. Бирюков Д. И., 371гр., с 01.02.2018 г. по 30.06.18 г. (Пр. № 510С от16.02.2018)  за 2017/2018г.г.
4. Неруш Антон Александрович, 371 гр., с 01.02.18 г. по 30.06.18 г. (Пр. № 510С от16.02.2018)  за 2017/2018г.г.
5. Абушаева Т.А.,  162 гр. с 01.07.2018 г. по 31.01.19 г. (Пр. № 2827С от12.07.2018)  за 2018/2019г.г.
6. Никифоров Г.Я., 164 гр. с 01.07.2018 г. по 31.01.19 г. (Пр. № 2827С от12.07.2018)  за 2018/2019г.г.
7. Уфимцева Е.И.,165 гр. с 01.07.2018 г. по 31.01.19 г. (Пр. № 2827С от12.07.2018)  за 2018/2019г.г.

   .
Биологический факультет

1. Тихонова Д.А., 141 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2623С от11.07.2017  за 2017/2018г.г.
2. Самсонова Е.А., 222 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2623С от11.07.2017  за 2017/2018г.г.
3. Комиссарова А.М., 322 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2623С от11.07.2017  за 2017/2018г.г.
4. Бодрова А.А.,  241 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 526С от16.02.2018  за 2017/2018г.г., С 01.06.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 2160С от05.06.2018  за 2017/2018г.г.
5. Маггерамов Ш.В., 241 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 526С от16.02.2018  за 2017/2018г.г.,  С 01.06.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 2160С от05.06.2018  за 2017/2018г.г.
6. Потапова О.А., 431 гр.С 01.02.2018 по 31.06.2018 (Пр. № 526С от16.02.2018  за 2017/2018г.г.
7. Романов Н. И, 241 гр.С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 526С от16.02.2018  за 2017/2018г.г.,  С 01.06.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 2160С от05.06.2018  за 2017/2018г.г.
8. Баландина С.А., 141 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2821С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
9. Поверенный Н.М., 142 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2821С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
10. Хороводов А.П. 141 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2821С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
11. Мамедова А.Т. к. 241 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3337С от17.09.2018  за 2018/2019г.г.
12. Привалова В.О. 251 гр.С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3337С от17.09.2018  за 2018/2019г.г.
13. Федяева М.В., 251 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3337С от17.09.2018  за 2018/2019г.г.

Институт искусств

1. Васильев Н.А. 121 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2610С от10.07.2017  за 2017/2018г.г.
2. Борисов А.В. 121 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2610С от10.07.2017  за 2017/2018г.г.
3. Егорова А.А., 221 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 522С от16.02.2018  за 2017/2018г.г.
4. Бадалян Э.А., 401 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 522С от16.02.2018  за 2017/2018г.г.
5. Коржонков Д.А. 201 гр.С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 522С от16.02.2018  за 2017/2018г.г.
6. Чантурия Л.Р. 121 гр.С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2801С от11.07.2018  за 2018/2019г.г.
7. Гейнц А.А. 201 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2801С от11.07.2018  за 2018/2019г.г.

Философский факультет
1. Сергеев В.А. 251 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2599С от10.07.2017  за 2017/2018г.г. 351 гр. 351 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 567С от20.02.2018  за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 28.02.2019 (Пр. № 2830С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
2. Абрамов А.И. 261 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2599С от10.07.2017  за 2017/2018г.г.351 гр.  С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 567С от20.02.2018  за 2017/2018г.г.
3. Лобанова Е.С. 112 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2599С от10.07.2017  за 2017/2018г.г.
4. Гаврилова А.С. 142 гр. С 01.07.2018 по 28.02.2019 (Пр. № 2830С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
5. Антонова С.П. 132 гр. С 01.07.2018 по 28.02.2019 (Пр. № 2830С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
6. Манукян Э.Э. 241 гр. С 01.07.2018по 28.02.2019 (Пр. № 2830С от12.07.2018  за 2017/2018г.г. С 01.06.2018по 30.06.2018 (Пр. № 2260С от09.06.2018  за 2017/2018г.г.
7. Смирнов М.М. 451 гр. С 01.06.2018по 30.06.2018 (Пр. № 2260С от09.06.2018  за 2017/2018г.г.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 567С от20.02.2018  за 2017/2018г.г.
8. Кукина О.С. 441 гр. С 01.03.2018по 30.06.2018 (Пр. № 868С от13.03.2018  за 2017/2018г.г.
9. Лобочков А.Е. 441 гр.С 01.03.2018по 30.06.2018 (Пр. № 868С от13.03.2018  за 2017/2018г.г.

Юридический факультет

1. Валигура И.И. 332 гр.С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2625С от11.07.2017  за 2017/2018г.г.
2. Ганина Д.К. 451 гр.С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2625С от11.07.2017  за 2017/2018г.г.
3. Колчина И.Н. 332 гр.С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2625С от11.07.2017  за 2017/2018г.г.
4. Рузова М.В. 334 гр.С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2625С от11.07.2017  за 2017/2018г.г.
5. Тертишникова А.А. 334 гр.С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2625С от11.07.2017  за 2017/2018г.г.
6. Животова П.С. 331 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2625С от11.07.2017  за 2017/2018г.г.
7. Багникян А.П., 434 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 570С от20.02.2018  за 2017/2018г.г.
8. Тарасова Н.А., 432 гр. . С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 570С от20.02.2018  за 2017/2018г.г.
9. Тарасова М.Д.,331 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018  за 2018/20198г.г.
10. Московская И.А.,  432 гр. . С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 570С от20.02.2018  за 2017/2018г.г.
11. Браило А.С. 432 гр. . С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 570С от20.02.2018  за 2017/2018г.г.
12. Привалова В.А. 433 гр. . С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 570С от20.02.2018  за 2017/2018г.г.
13. Громак Т.А. 331 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 570С от20.02.2018  за 2017/2018г.г.
14. Тугучева Е.В. 331 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 570С от20.02.2018  за 2017/2018г.г.
15. Махова М.А. 311 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 570С от20.02.2018  за 2017/2018г.г.
16. Грибков А.А. 551 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 570С от20.02.2018  за 2017/2018г.г.
17. Меркулова Я.А. 331 гр. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018  за 2018/20198г.г.
18. Григорьева Е.А. 331 гр. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018  за 2018/20198г.г.
19. Чулисова Ю.А. 331 гр. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018  за 2018/20198г.г.
20. Толмачева Я.С. 321 гр. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018  за 2018/20198г.г.
21. Алехин И.А. 321 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018  за 2018/20198г.г.
22. Ахмедов Ф. А.  321 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018  за 2018/20198г.г.
23. Малютина А.А. 441 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018  за 2018/20198г.г.

Механико-математический факультет
1.     Гудков А.А.212гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2630С от11.07.2017  за 2017/2018г.г., 312гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 524С от16.02.2018  за 2017/2018г.г. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2818С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
2. Бондаренко Г.А. 119 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2630С от11.07.2017  за 2017/2018г.г., 219 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 524С от16.02.2018  за 2017/2018г.г.
3. Зубкова Е.С., 147 гр.С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2630С от11.07.2017  за 2017/2018г.г., 247г р. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 524С от16.02.2018  за 2017/2018г.г.
4. Королькова Н. А., 147 гр.С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2630С от11.07.2017  за 2017/2018г.г., 247 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 524С от16.02.2018  за 2017/2018г.г. С 01.07.2018по 31.08.2018 (Пр. № 2923 С от30.07.2018  за 2017/2018г.г.
5. Аникин П.К., 222 гр.С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2630С от11.07.2017  за 2017/2018г.г., 322 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 524С от16.02.2018  за 2017/2018г.г.
6. Кучеренко Д.В., 231 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2630С от11.07.2017  за 2017/2018г.г., 331 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 524С от16.02.2018  за 2017/2018г.г., 431 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3358С от18.09.2018  за 2018/2019г.г.
7. Ребрин А.С. 247 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 524С от16.02.2018  за 2017/2018г.г.
8. Залетаева А.О., 321 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 524С от16.02.2018  за 2017/2018г.г.
9. Кожарская Н.О.,321 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2818С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
10. Кузнецова  М.А.. 148 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2818С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
11. Мазепа М.М. 137 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2818С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
12. Родионов Е.А., 137 гр. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2818С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
13. Брагина С.М., 147 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2818С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
14. Лунева А.Д. 237 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3358С от18.09.2018  за 2018/2019г.г.
15. Гуляев С.С, 247 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3358С от18.09.2018  за 2018/2019г.г.

Географического факультета

1. Спиряхина А.А., 211 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2628С от11.07.2017  за 2017/2018г.г. 311 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 487С от14.02.2018  за 2017/2018г.г.
2. Несветаев М.Ю., 125 гр.С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2628С от11.07.2017  за 2017/2018г.г.
3. Землянскова А.А.,311 гр.С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 487С от14.02.2018  за 2017/2018г.г. , 411 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3357С от14.09.2018  за 2018/2019г.г.
4. Романова А.Ю.,125 гр. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2828С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
5. Неврюев  А.М., 341 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2828С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
6. Шаркова С.А. 411 гр., С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3279С от14.09.2018  за 2018/2019г.г.
7. Суркова Я.В., 411 гр.  С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3357С от14.09.2018  за 2018/2019г.г.

Физический факультет

1. Рыбалова Е.В., С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2632С от11.07.2017 ) за 2017/2018г.г.421 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 538С от16.02.2018  за 2017/2018г.г. 
2. Мухамбетова Р.К., 155 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2632С от11.07.2017)  за 2017/2018г.г.
3. Инкин М.Г.,  251 гр. С 01.09.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 4557С от 08.12.2017  за 2017/2018г.г.
4. Ксенофонтова Н.С., 253 гр. С 01.09.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 4557С от 08.12.2017  за 2017/2018г.г.
5. Плеханов О.С., 251 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 538С от16.02.2018  за 2017/2018г.г. С 01.07.2018по 31.08.2018 (Пр. № 2919С от27.07.2018  за 2017/2018г.г.
6. Барков П.В., 242 гр.маг. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3356С от18.09.2018  за 2018/2019г.г.

 

Факультет психоло-педагогического и специального образования
1. Карпакова В.А., 301 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2650С от 12.07.2017  за 2017/2018г.г. 401 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г. . С 01.06.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 2703С от 05.07.2018)  за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2702С от 05.07.2018  за 2017/2018г.г.
2. Дворянчикова Н.С., 114 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2650С от 12.07.2017  за 2017/2018г.г. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2702С от 05.07.2018  за 2017/2018г.г.
3. Жигалина Е.В., 114 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2650С от 12.07.2017  за 2017/2018г.г. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2702С от 05.07.2018  за 2017/2018г.г.
4. Морчадзе Н.Ю., 361 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2650С от 12.07.2017  за 2017/2018г.г. 461 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г. . С 01.06.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 2703С от 05.07.2018)  за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2702С от 05.07.2018  за 2017/2018г.г.
5. Чекунаева Е.В., 331 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2650С от 12.07.2017  за 2017/2018г.г.
6. Богатырева У.А., 371 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г.
7. Адиян Т.А., 371 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2817С от12.07.) за 2018/2019г.г.
8. Белоус М.Ю.,  311 гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г.
9. Скребцова Е.А.,  391 гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г.
10. Дуйнова Д.А.,  461 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г. С 01.06.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 2703С от 05.07.2018)  за 2017/2018г.г. 214 гр. С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2702С от 05.07.2018  за 2017/2018г.г.
11. Козырева А.В.,  341 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2817С от12.07.)  за 2018/2019г.г.
12. Хамидулина В.А., 371 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2817С от12.07.)  за 2018/2019г.г.

Институт истории и международных отношений

1. Баранова Ю.В., 162 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2605С от 10.07.2017  за) 2017/2018г.г. 262 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 517С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г.
2. Потемкина  М.Ю., 221 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2605С от 10.07.2017  ) за 2017/2018г.г. 267 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 517С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г.
3. Виноградская М.И., 165 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2605С от 10.07.2017)  за 2017/2018г.г.
4. Владыка К.Е., 221 гр.С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2605С от 10.07.2017)  за 2017/2018г.г. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 517С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г.
5. Затикян Т.Т., 241 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 517С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г.
6. Орлов А.А., 311 С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 517С от 16.02.2018  за 2018/2019г.г. 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2822С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
7. Токарева Д.С.,  268 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 517С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г.
8. Шваб Н.С., Н.С., 262 гр.  С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 517С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г.
9. Ханышева А.Р., 341 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 517С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2822С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
10. Попонова А.М., 111 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2822С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
11. Власов А.В., 163 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2822С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
12. Дорофеева Е.А., 221 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2822С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
13. Гонзуревский И.А.,  311 гр. 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2822С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
14. Хомутова Я.О., 321 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3322С от14.09.2018  за 2018/2019г.г.
15. Исраелян Л.А., 342 гр. 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3322С от14.09.2018  за 2018/2019г.г.
16. Федина В.Н., 421 гр. 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3322С от14.09.2018  за 2018/2019г.г.
17. Тимошенко К.А., 431 гр. 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3322С от14.09.2018  за 2018/2019г.г.

 

Институт химии
1. Арзямова Е.М., 151 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2631С от 11.07.2017)  за 2017/2018г.г., 251 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 502С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2462С от 22.06.2018  за 2017/2018г.г.
2. Зубарева И.С., 151 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2631С от 11.07.2017)  за 2017/2018г.г.,
3. Коржаков А.А., 151 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2631С от 11.07.2017)  за 2017/2018г.г.,251 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 502С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2462С от 22.06.2018  за 2017/2018г.г.
4. Лобанков Е.В., 152 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2631С от 10.07.2017)  за 2017/2018г.г. , 252 гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 502С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г.
5. Маракаева А.В., 251 гр.  С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 502С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г.
6. Никитина Н.В., , 251 гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 502С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2462С от 22.06.2018  за 2017/2018г.г.
7. Журавлева Ю.Ю., 251 гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 502С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г.
8. Гриценко С.Д.,151 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2802С от11.07.2018  за 2018/2019г.г.
9. Казимирова К.О., 151 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2802С от11.07.2018  за 2018/2019г.г.
10. Комарова Н.И., 152 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2802С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
11. Махов Д.В.,  413 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3275С от14.09.2018  за 2018/2019г.г.
12. Никулин А.В., 122 С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3275С от14.09.2018  за 2018/2019г.г.
13. Красулина А.А., 252 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3275С от14.09.2018  за 2018/2019г.г.
14. Бабаян В.Э.  431 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3275С от14.09.2018  за 2018/2019г.г.

 

Институт филологии и журналистики

1. Ракитина А.В., 155 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2633С от 11.07.2017 ) за 2017/2018г.г.255  гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 518С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г.
2. Деманова Д.Е 422 гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 518С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г.
3. Рогожина Е.И., 412 гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 518С от 16.02.2018  за 2017/2018г.г.
4. Сидорова Е.Н., 312 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2820С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
5. Сухоставская М.С.. 212 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2820С от12.07.2018  за 2018/2019г.г.
6. Юдина П.А., 212 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2820С от12.07.2018  за 2018/2019г.г..
7. Нарбикова Э.Ф., 301 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3250С от13.09.2018  за 2018/2019г.г.

Факультет компьютерных наук и информационных технологий

1. Черноусова Ю.А., 441 гр. С 01.01.2018 по 31.01.2018 (Пр. № 42С от 12.01.2018  за 2017/2018г.г.
2. Лукашова М.А., 441 гр. С 01.01.2018 по 31.01.2018 (Пр. № 42С от 12.01.2018  за 2017/2018г.г. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. С 01.06.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 1709С от 11.05.2018 ) за 2017/2018г.г.
3. Фарахутдинов Р.А., 531 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.12.2018 (Пр. № 2812С от12.07.2018)  за 2018/2019г.г.
4. Бабичева Т.С., 341 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. 441 гр. С 01.09.2018 по 31.12.2018 (Пр. № 3370С от18.09.2018)  за 2018/2019г.г.
5. Левшунов М.А.,  351 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.12.2018 (Пр. № 2812С от12.07.2018)  за 2018/2019г.г.
6. Самохина К.А. 531 гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. 631 гр. С 01.09.2018 по 31.12.2018 (Пр. № 3370С от18.09.2018)  за 2018/2019г.г.
7. Стрельникова Н.В.,461 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. С 01.06.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 1709С от 11.05.2018 ) за 2017/2018г.г.
8. Неверова Е.А., 451 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. С 01.06.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 1709С от 11.05.2018 ) за 2017/2018г.г.
9. Трунов А.А., 271 гр. С 01.02.2018 по 30.04.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г.С 01.05.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 1709С от 11.05.2018 ) за 2017/2018г.г.
10. Кващук М.Е., 331 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2812С от12.07.2018)  за 2018/2019г.г.
11. Кирченко А.А., 172 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2812С от12.07.2018)  за 2018/2019г.г.
12. Крючкова А.А.,.С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2812С от12.07.2018)  за 2018/2019г.г.
13. Лобов А.А.,  531 гр. С 01.07.2018 по 31.12.2018 (Пр. № 2812С от12.07.2018)  за 2018/2019г.г.
14. Андросов И.А. 351 гр. С 01.07.2018 по 31.12.2018 (Пр. № 2812С от12.07.2018)  за 2018/2019г.г.
15. Дмитриева К.А., 272 гр. . С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3370С от18.09.2018)  за 2018/2019г.г.

Экономический факультет
1. Луценко А.В., 321 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2608С от 10.07.2017 ) за 2017/2018г.г. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 525С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г.
2. Агеева И. Е., 271 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 525С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г.
3. Цой Л.К., 421 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 525С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г.
4. Индустриев М.А., 321 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2815С от 12.07.2017 ) за 2018/2019г.г.
5. Аубекирова А.И., 191 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2815С от 12.07.2017 ) за 2018/2019г.г.

Факультет иностранных языков и лингводидактики

1. Рыжова В.В., 211 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2807С от 11.07.2018 ) за 2018/2019г.г.
2. Коршунова А.Г., 412 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3311С от 14.09.2017 ) за 2018/2019г.г.

Геологический  факультет

1. Волков Б.А.,  203 гр.  С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2626С от 11.07.2017 ) за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2803С от 11.07.2018 ) за 2018/2019г.г.
2. Шкодин С.Д., 401 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 471С от 14.02.2018) за 2017/2018г.г.
3. Соломон М.В., 551 гр.С 01.03.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 795С от 05.03.2018) за 2017/2018г.г.
4. Полковой К.С., 551 гр. С 01.09.2018 по 28.02.2019 (Пр. № 3262С от 13.09.2018 ) за 2018/2019г.г.

Факультет нелинейных процессов

1. Торгашев Р.А., 311 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2618С от 11.07.2017 ) за 2017/2018г.г. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 473С от 14.02.2018 ) за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.07.2018 (Пр. № 2524С от 28.06.2018 ) за 2017/2018г.г.
2. Колоскова А.Д., 114 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2811С от 12.07.2018 ) за 2018/2019г.г.
3. Ростунцова А.А., 411 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3328С от 14.09.2018 ) за 2018/2019г.г.

Факультет психологии

1. Ботвиненко Е.В.,  461 гр. С 01.02.2018 по 30.05.2018 (Пр. № 537С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2842С от 13.07.2018 ) за 2017/2018г.г.
2. Дырнаева Ю.А., 461 гр. С 01.02.2018 по 30.05.2018 (Пр. № 537С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г.С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2842С от 13.07.2018 ) за 2017/2018г.г.
3. Кондратьева М.В., 461 гр. С 01.02.2018 по 30.05.2018 (Пр. № 537С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2842С от 13.07.2018 ) за 2017/2018г.г.
4.  Константинова Е.Н..  361 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2843С от 13.07.2018 ) за 2018/2019г.г.
5. Русских А.А.,  362 гр. . С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 537С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г.

Факультет нано и биомедицинских технологий

1. Богомолов А.С., 208 гр. С 01.02.2018 до 30.06.2018 (Пр. № 584С от 20.02.2018 ) за 2017/2018г.г.
2. Беглецова Н.Н. 203 гр. С 01.02.2018 до 30.06.2018 (Пр. № 584С от 20.02.2018 ) за 2017/2018г.г.
3. Шинкаренко О.А., 203 гр. С 01.02.2018 до 30.06.2018 (Пр. № 584С от 20.02.2018 ) за 2017/2018г.г.
4. Сказкина В.В., 206 гр.С 01.02.2018 до 30.06.2018 (Пр. № 584С от 20.02.2018 ) за 2017/2018г.г.
5. Гавриков М.В., 202 гр.С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3355С от 18.09.2018 ) за 2018/2019г.г.

Балашовский институт

1. Трушов Д.А., 3 курс, 334 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 136-ОД от 13.07.2017 ) за 2017/2018г.г. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 28-ОД от 19.02.2018 ) за 2017/2018г.г.
2. Володина А.М., 3 курс, 431 гр.  С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 136-ОД от 13.07.2017 ) за 2017/2018г.г.
3. Комкова В.С., 3 курс, 431 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 136-ОД от 13.07.2017 ) за 2017/2018г.г.
4. Чуфицкая И.Ю., 3 курс, 133 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 136-ОД от 13.07.2017 ) за 2017/2018г.г.
5.  Кокорева  О.Н., 4 курс 541 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 28-ОД от 19.02.2018 ) за 2017/2018г.г.
6. Королева И.С.,3 курс,  333 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 28-ОД от 19.02.2018 ) за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 168-ОД С от 12.07.2018 ) за 2018/2019г.г.
7. Лукьянов А.А., 3 курс, 432 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 28-ОД от 19.02.2018 ) за 2017/2018г.г.
8. Курдаков Е.В., 3 курс, 135 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 168-ОД С от 12.07.2018 ) за 2018/2019г.г.
9. Баринов Д.Н.,  4 курс,145 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 261-ОД от 18.09.2018 ) за 2018/2019г.г